KVKK
Uyum
Yazılımı

Play Video

KVKK Uyum Faaliyetlerinizi

Tek Noktadan Kolayca Yönetin.

 

AuditRunner KVKK Avantajları

Tekil Platform


Yalnızca Veri Envanteri değil tüm KVKK uyum operasyonunu tek platformdan yönetme

Raporlama


Şirketin KVKK uyumunun gerçek zamanlı fotoğrafını çekme

Güncelleme


Veri envanteri değiştikçe VERBİS çıktısını otomatik güncelleme

Kurulum


Yerinde Kurulum ve Bulut Kullanım opsiyonları ile ihtiyacınıza özel 3 gün içinde kurulum

Birlikte Çalışma


Tüm iş birimlerini KVKK uyum operasyonlarına dahil edebilme

Operasyon ve Risk Yönetimi


Çapraz raporlama ile şirket çapında gerçek zamanlı risk analizi

KVKK ve Ötesi


KVKK ile birlikte şirketinizin diğer iş süreçlerinin dijital ortama taşınması için altyapı oluşturma

Verileriniz Sürekli Değişiyor

Aradığınızı Bulamadınız mı?

Manuel Kullanım

 • Veri Envanteri Excel, Word, e-posta, Google Drive gibi noktalarda tutulur. Bu dokümanları bir araya getirecek bir ortak yapı yoktur.

 • Veri Envanteri oluşturma dışında diğer KVKK uyum gerekliliklerini yerine getirmek zordur.

 • Bugünün dünyasının en değerli varlığı olan veri, kaybolur, yanlış yerde saklanır ya da üzerinde hızlı ve kolay arama yapılamaz.

 • Kullanıcıların hata yapmasına açıktır.

 • Güncelleştirilmesi ve takibi oldukça karmaşık ve zaman kaybettiricidir.

 • Raporlama zordur.

Dağınık Yazılımlar

 • Genelde, basit envanter ve doküman yönetimi yazılımlarıdır. Çoğunlukla Aksiyon Yönetimi kabiliyetleri yoktur.

 • KVKK uyum süreçlerine özel yazılmış yazılımlar değildir.

 • Sisteminizde kullandığınız diğer yazılımlarla entegre çalışmayabilirler.

 • BT departmanınız ya da kullanıcılarınız birçok farklı arayüz, sistem ve veri tipi ile çalışmak durumunda kalırlar.

 • Raporlar ancak dağınık biçimde alınır.

 • Genelde İhlâl Bildirimi, İmha Yönetimi, Talep Yönetimi gibi operasyonel konuları kapsamazlar.

KVKK'ya özel yazılımlar

 • Kategorik olarak sadece KVKK odaklıdırlar.

 • Çoğunlukla şirketinizin KVKK uyumu ötesinde  dijital ortama geçişi konusunda bir altyapı sunmazlar.

 • Genellikle yalnızca KVKK uyum ekibinin kullanımı için tasarlanmışlardır.

 • GDPR, CCPA, LGPD gibi uluslararası veri koruma mevzuatları ile uyum sağlamak üzere tasarlanmamışlardır.


AuditRunner ile Güncel   Hızlı       Uyumlu

Kişisel Veri Koruma Uygulama Paketi

Binlerce satırlık Excel tablolarının ötesinde veri koruma mevzuatlarına uyum sağlama ve tüm iş birimlerini sürece katarak, operasyonları tek noktadan yürütme imkânı.

Kişisel Veri Envanteri
İhlâl Bildirimi
Talep Yönetimi
İmha Yönetimi
Bilgi Varlığı Envanteri
Mevzuat Kataloğu
Süreç Kataloğu
Kullanıcı Dostu Arayüz
Entegrasyon Desteği

AuditRunner ile Kişisel Veri Envanteri

Verilerinizi Excel Tablolarında güncel tutmak, diğer iş birimlerini sürece katmak, onları takip etmek ve gerçek zamanlı raporlar almak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız...

DOĞRU YERDESİNİZ.

Süreç Odaklı Envanter

Tüm departmanların faaliyetlerinin yer aldığı merkezi Süreç Kataloğu'nu yönetin.

İlgili Kişiler

Süreç bazında verisi işlenen kişileri seçin, Kişi Kategorisi otomatik atansın.

İşlenen Kişisel Veriler

İşlenen verileri; saklama süresi, imha yöntemi, işleme amacı ve toplama kaynağı detaylarıyla kaydedin.

Depolama & Yedekleme

İşlenen verilerin hangi dosya, defter, evrak, sunucu, yazılım ve bulut ortamlarında saklandığı ve arşivlendiğini seçin.

Veri Aktarım

İşlenen verilerin kurum içinde ve dışında kimlerle, hangi kanallardan paylaşıldığını, Yurt Dışı Aktarım detaylarıyla kaydedin.

Teknik & İdarî Tedbirler

İşlenen verilerin korunması için hangi teknik ve idarî tedbirlerin uygulandığını seçin.

Hukukî Dayanak

İşlenen verilerin, kurumunuzun tâbi olduğu hangi standart ve mevzuata dayandığını ilişkilendirin.

Dokümanlar

Süreç bazlı Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metni üretip yayınlayın.

Süreç odaklı Kişisel Veri Envanteri ile veri envanterinizi sadece KVKK ile değil, GDPR ve CCPA ile uyumlu yönetmeniz mümkün.

KVKK Olay Yönetimi

İhlâl Bildirimi

İhlâl Bildirimi modülü ile veri ihlallerini 72 saat içinde Kurul'a bildirebilmek için gerekli operasyonları bütün ilgili birimlerin katılımıyla tek merkezden yönetebilme.

• 72 saatlik süreç takibi ve uyarılar

• Bildirim formunu otomatik olarak üretme ve kurula e-posta ile gönderme

• Takip Bildirimleri'ni yönetme.

• Aksiyon planlarını takip edip, tedbirler tamamlandığında bildirimi kapatma.

İmha Yönetimi

İmha Yönetimi modülü ile mevzuat gereği saklama süresi dolan ya da Veri Sahibi tarafından imhası talep edilen kişisel verilerin imha edilmesiyle ilgili operasyonları uçtan uca aynı yerden yönetebilme.

• Her bir varlık sahibine "imha görevi" atayabilme ve durum takibi yapabilme.

• Hangi verinin, hangi talebe istinaden, ne zaman ve kim tarafından imha edildiğini otomatik olarak kaydetme.

• İmha işlemi veya imha edilememe detay ve kanıtlarını toplama

• Kapsamlı görsel raporlama ve performans analizi

KVKK Veri Envanteri

Talep Yönetimi

Talep Yönetimi Modülü ile veri sahiplerinden gelen talepleri karşılama, gerekli birimlere yönlendirme ve talep durumlarını kolayca takip edebilme.

• Talebe dair veri sahibine 30 gün içinde yanıt gönderimi takibi

• Web sitesi ve e-posta kutularına entegrasyon ve otomasyon

• Diğer modülleri tetikleme

Raporlama

KVKK uyumluluk operasyonuna dair detaylı raporlar alabilme, operasyon ve risk yönetimine yönelik analizler yapabilme özelliği.

• Talep Kategori Verileri

• Kişisel Veri Tiplerine göre İmha Talepleri

• Filtreleme

• Veri İhlal Bildirimi Raporu Takip

KVKK'nın Ötesinde

AuditRunner İç Denetim, Risk Yönetimi, Uyum ve Kalite Yönetimi yazılımıdır.

Geçtiğimiz 5 sene içinde birçok şirketin global çaptaki operasyonlarını verimli, şeffaf ve güncel biçimde yürütmesine olanak sağlamıştır. 

Bu çerçevede bugüne kadar hizmet verdiğimiz müşterilerimize sağladığımız faydalardan bazılarını yandaki tabloda görebilirsiniz.

Data Protection – Veri Koruma Modülü ile dünya çapında firmaların KVKK, GDPR, CCPA, LGPD gibi mevzuatlara uyum altyapısını sağlamaktayız.

AuditRunner, şirketinizin tüm birimlerinin iş süreçlerine katıldığı, ürettiği değer bilgi ve belgelerin elektronik ortamda saklandığı ve topyekün verimliliğinin arttığı altyapıları kurar.

AuditRunner KVKK ile sadece KVKK uyumluluğu yazılımı edinmiş olmaz, şirket çapında kullanabileceğiniz entegre bir dijital yapıyı da kurmuş olursunuz. 

Emin Ellerdesiniz.

Capterra
4.6/5
Read AuditRunner reviews on G2

Gartner 'in Bağımsız Yazılım Karşılaştırma sitesi G2'da en iyi 9 İç Denetim Yazılımı arasındayız.

Genel Sorular için: 
info@auditrunner.com

Partner olmak için:
partner@auditrunner.com

Demo ve fiyatlandırma için: kvkk@auditrunner.com

Tel: +90 542 657 4264

 

KVKK Yönetimini bizden dinleyin.